OFERTA

Wybierając warsztaty dramowe wybierasz doświadczenie, bezpieczeństwo i jakość.
Jestem pewny swoich programów, ponieważ sam je tworzę a zanim pojawią się w ofercie, sprawdzam je wiele razy oraz poddaje superwizji.
Metody pracy

  • Pracuje używając metod aktywizujących,
    wykorzystując techniki dramy brytyjskiej.
  • Czerpie także z procesu grupowego koncentrując się na tym, co w danym momencie przeżywają osoby uczestniczące
    w warsztacie i czego doświadczają.
Ideą jest

  • Nauka komunikacji bazującej na szacunku do praw i potrzeb drugiej osoby.
  • Wzmacnianie własnego potencjału, uruchamiane poprzez poznawanie siebie, zbliżanie się do swoich potrzeb, rozumienie swoich nawyków i zachowań.
  • Utrwalanie wiedzy, postaw i zachowań warunkujących zmianę.
  • Podążanie za procesem grupowym.