MICHAŁ MACIEJAK

Od 2008r wspieram młodzież, rodziców i nauczycieli w kształtowaniu umiejętności społecznych przy użyciu dramy jako techniki wiodącej. Najczęściej klienci zwracają się do mnie po to, aby:

 • zwiększyć pewność siebie,
 • nauczyć się rozwiązywać konflikty w domu i w szkole,
 • zwiększyć swoje kompetencje społeczne i wychowawcze,
 • przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym,
 • znaleźć swoje wartości, życiowe priorytety, pozytywne wzorce zachowań,
 • stworzyć zdrową relacje szkoły z rodzicami i rodziców ze szkołą,
 • wzmacniać poczucie odpowiedzialności rodziców za proces wychowania dziecka,
 • znaleźć sposoby aby porozumieć się z dzieckiem i spotkać z jego potrzebami,
 • omówić najczęstsze błędy w stawianiu granic i egzekwowaniu zasad,
 • odnaleźć swoją motywację,
 • przybliżyć sobie świat dziecka,
 • poznać „nowe uzależnienia”,
 • przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i rodzicielskiemu.

Pracuję głownie z grupami, ceniąc i stawiając na szacunek i uważność. Główne wartości którymi kieruję się w życiu i pracy to: szacunek, miłość, odwaga, rodzina, rozwój, rzetelna wiedza.

Życzę Ci radości i zadowolenia czerpanej z grup w których, żyjesz i rozwijasz się.
„Odważ się być szczęśliwy”

SZCZEGÓŁOWA OFERTA

Spotkajmy się
Michał Maciejak – Trener Dramy