MICHAŁ MACIEJAK

Maciejak w :
Macie jak w pracy: – Do początku roku szkolnego 2018/19 przeprowadziłem
ponad 3500 godzin szkoleń i warsztatów, z czego ponad 1900 dramą jako metodą wiodącą.
Macie jak w internecie: tu -> o.
Macie jak na facebooku: tu -> o.
Macie jak w teatrze zaangażowanym
-> o.
Macie jak na scenie: tu -> o.
Macie jak w fundacji -> o.
Macie jak w wolnym czasie – miłośnik mocnej kawy, trekkingu i dobrych książek
Macie jak w wierszu od 15 lat, ponad 300 wierszy.