O MNIE

Jestem Certyfikowanym Trenerem Dramy w trakcie szkolenia na Dramaterapeutę.
Od 2014 roku przeprowadziłem ponad 3000 godzin warsztatów, z czego ponad 2200 dramą, jako metodą wiodącą. Od 2014 roku przeprowadziłem ponad 2500 godzin warsztatów, z czego ponad 1900 dramą, jako metodą wiodącą.

Przez osiem ostatnich lat współpracowałem z placówkami wsparcia dziennego, Instytutem Psychologii Mitu, Centrum Edukacji i Profilaktyki, Stowarzyszeniem Epsilon. Aktualnie współpracuję z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Małopolskim Centrum Profilaktyki oraz Centrum Rozwiązaniu Problemów Społecznych.

Obecnie pracuję nad rozwojowymi aspektami mitów oraz sposobami ich użycia w dramie. Współtworzę także warsztaty w Instytucie Rozwoju Przez Sztukę, którego jestem współzałożycielem. W czasie wolnym jestem poetą, aktorem teatru forum odnajdującym się także w górach, książkach i przy dobrym espresso.

więcej szczegółów tu ->
Maciejak w edukacji: Certyfikowany trener dramy
Maciejak w działaniach antyprzemocowych: tu -> o.
Maciejak w teatrze zaangażowanym
-> o.
Maciejak na scenie (dla twardziela) -> o.
Maciejak na liście rekomendowanych edukatorów seksualnych -> o.
Maciejak w internecie: tu -> o.
Maciejak w wierszu: tu -> o.

michalmaciejak@mitodrama.pl
+48 603 289 279